business-computer-digital-257904.jpg

Ljudmätning

Ljudmätning, bullermätning, decibelmätning, dbmätning. Kärt barn har många namn!

Highway kan hjälpa er med detta inom Malmö, Lund och Skåne med omnejd.

Vi har professionella produkter, klassade enligt de normer som krävs av kommunen och vi utför tersbandsmätningar för att säkerställa på vilka frekvensband eventuella störningar ligger.

Några av de som anlitar oss är bland annat:

  • Restauranger och nattklubbar som behöver se till att uppfylla vissa krav på ljudnivåer på dansgolvet och undvika klagomål från grannar
  • Privatpersoner som upplever störningar från omkringliggande verksamheter
  • Arbetsplatser som vill säkerställa att gränsvärden inte överstigs.

Om det behövs kan vi efter mätning även föreslå åtgärder, som limitering av olika slag, aktivt och passivt, bullerdämpning och andra lämpliga åtgärder.