Miljöansvar

Vi på Highway arbetar kontinuerligt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi inser att en verksamhet har mycket svårt för att vara ”miljövänlig”, men vi gör vårt yttersta för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Har vi möjlighet att välja mellan två alternativ strävar vi efter att välja det alternativ som belastar miljön minst. Vi tror att vi kan göra skillnad ”i det lilla” genom att aktivt göra val i det vardagliga arbetet.

Vi går också aktivt in och stödjer aktiviteter och evenemang där miljön står i fokus. Självklart följer vi gällande lagstiftning, och arbetar för att ligga i framkant på områden där lagstiftningen ännu inte hunnit ikapp verkligheten.