Verksamhetspolicy

Detta står & verkar vi för:

  • Highway skall vara det självklara valet inom våra verksamhetsområden.
  • Highway skall alltid erbjuda ett mycket stort värde och mervärde i förhållande till investeringen.
  • Det vi erbjuder skall anpassas efter kundens behov och bygga på ett långsiktigt tänkande.
  • Vi skall arbeta på ett sätt som är hållbart på sikt. Tekniskt, företagsekonomiskt, miljömässigt och personalmässigt.
  • Highway strävar efter att leda utvecklingen inom dessa områden, dock ej i den mån att ”det senaste” och ”häftigaste” riskerar att överskugga de långsiktiga målen.
  • Vi skall alltid arbeta med kundens bästa för ögonen, för att därigenom på sikt nå en lönsamhet.
  • Vi skall veta att vi finns här tack vare våra kunder. Inte tvärtom.